Röret

Ser ut att ha varit ett fjärrvärmerör som orsakade ånga och grönt vatten