Majblomman skaffad

I år fanns det mycket dåligt med majblommeförsäljare. Träffade inte på en
innan Vappen. Jag var tvungen att göra en sissikeikka till Kajsis idag för
att få mig en blomma till i min samling. Inte många försäljare där heller.