Kärr, kärr och åter kärr

Mellan Brahestad och Uleåborg.