Helsingfors hostar

Inte kanske ett helt lyckat namn, för svenskspråkgia. Host, host.