Blårstoppad ekstol

Så gjorde man på farfarsfars tid. Stolen är omklädd åtminstone en gång och samtidigt har den tyvärr mjukats upp med något tunt skumgummi-plastaktigt som nu murknat och sipprar ut som fin sand.