Skyddsväg

Det är bra med skyddsväg på en så här hårt traffikerad sandplan.