Multimedia message

Helsingfors stad gör snöarbete. Det går ut på att skrapa snön från parkeringsplatser och flytta den till trottoaren.