Trubbel vid Tullbommen

Lokala rapporterar: spårvagnarna står vid Tullbommen. Uppenbarlig orsak:
fel på elledningen.