Paddlingsväder!

Mycket bra väder för att paddla idag. Fören pekar ut mot östra Finska viken.