kritik

Australienska ölreklamen har blivit försedd med ett par kritiska dekaler.