Viktigt

Inte tar man sådär bara och sätter sig vid en ADB-apparat för att göra
något.