På keikka

Tolonen & Pembroke. Just före de började spela tog Tolonen ett mobilsamtal i mikrofonen. “jag är på keikka, ringer när den är över”.