Fixat

Postningen ser ut att fungera igen. Det var en global WP-variabel som försvunnit.