Skickliga flygare

Svalorna i vedboden tar sig in och ut under dörren. Springan är cirka 12
centimeter hög.