Halva braxnar

Bland ilandfluten vass låg det två stycken halva braxnar. Vad hade bitit dem i två delar? En säl som inte tyckte om dem och slängt bort hälften efter en provsmakning?