Handen

Inte kool att packa upp en ny teve som har märket av en handflata på skärmen.