MMS

This is a HTML message, sorry

Kaserntorget tis kl 19.40. Det är förbjudet parkera på torget, men folk tycks veta lapplisorna bara opererar tjänstetid…

Utveckling

Det spelande möblemanget, dvs indianerna, framför tre smeder har nu utvecklat gatuscentekniken ett steg längre. De har tagit i bruk ett strobo-ljus. Vad nästa? Pyroteknik ala Rammstein?