parkering

Holland America Lines ägda ms Westerdam har parkerat sina ca 290 meter och 85000 ton utanför jobbet.

snö?

I slutet av juni? Nä. Det är massor av fluff från något närliggande fluffträd.

Bilbatteri

Det står ett bilbatteri och skräpar under en häck i Bortre Tölö.
Vackert. Väl vald instant avstjälpningsplats. Det är 2-3 kilometer till
en bensinstation som tar emot gamla bilbatterier och annat
problemavfall gratis.

Dagens lunch

I röken håller dagens nätfångst på att tillredas. Det är en sutare på dryga kilot.