Bilbatteri

Det står ett bilbatteri och skräpar under en häck i Bortre Tölö.
Vackert. Väl vald instant avstjälpningsplats. Det är 2-3 kilometer till
en bensinstation som tar emot gamla bilbatterier och annat
problemavfall gratis.