Ah, semester

Högholmen. Strömfors eller Pyttis. Men vem bryr sig i den här värmen.