Trängsel

Habitare 2005. Man skall inte vara folkskygg här.