9 thoughts on “Vi far ti mallen å köpa”

  1. Myki har ja köpi, men aldrig har ja stula
    Ja far ti Hesa o köpa…

    Eller hur det nu var. Men vem i all världen var upphovsmannen till den här vackra låten?

Comments are closed.