Minkcountry

Himanka. Gudars skymning vad det stinker! Det är vindstilla.