3 Replies to “En bra årgång”

  1. Den manliga delen av årgång 1968 i Helsingfors kallas på “kundit kuntoon” hälsotester för att se hurpass bra den på riktigt är. Jag var idag.

  2. Vi brukade bli besiktade vart femte år på jobbet med start från år 30. Jag undrar om de slutat med det för i år har jag inte fått något annat än en hälsoförfrågan med en disclaimer att jag kan bli inkallad till check-up vid behov.

Comments are closed.