Det växer en rönn i denna björk

Helt ofixad bild från det verkliga livet.