Fripassagerare

Vårtbitare tycks trivas på bilar. Redan andra jag stött på.