Projekt

Det pågående långtidsprojektet är att ta isär en gammal vedeldad spis. Plåt, små tegel, murbruk och mycket cement. Hobbyverksamhet för flera veckoslut.