Haffsen skrapas

Den årliga båtskrapningen inleds. Däcket och listen runt relingen behöver arbetas på i år. Annars är skicket gott.