Något ruttet…

Jag skulle bara ta loss listen för att väggen skulle målas. Det gick underligt lätt och kändes mjukt. Bara att riva upp och kolla. Skalbaggar och odjur! Ja. Stocken är rutten. Välkommen till den nya stugan.