Älg

Här stiftar jny bekantskap med en älg. Nu är pulsen hög och benen darrar en aning.