man sparar där man kan

Helsingfors busstrafik sparar på tejpkostnaderna genom att återanvända bitar av gamla reklamer. Inte speciellt vackert.