avlägsnande av excessiv piss i huvu via vänstra axeln