Riktning

Jag tycker att pilarna borde peka uppåt.