människa & människa

Speciellt sympatiskt är ampersanden som är spegelvänd.