Båtmässa

Man blir fort ganska matt. Det är en stor utställning.