Vändagen

Köpte ett tremånaders kort till gymmet. På grund av det och vändagen till ära fick jag en modern hiphoppig och ungdomlig pipo. Nu behöver jag säckigare byxor. Yo, respect!

Jag censurerade logon litet eftersom det trots allt är jag som betalar dem och inte de som betalar mig.